Aino Ojanen & Brandon Gonzalez

Aino Ojanen & Brandon Gonzalez

Aino Ojanen & Brandon Gonzalez

Ojanen and Gonzalez met in Helsinki in 2015 when they discovered a shared interest in performance, expanded media, and dance improvisation. The following year they developed their interests further while attending a collaborative artist residency. In Decameron they are presenting their video Wrecking/Landscapes. The video has been previously presented at UrbanApa X Ateneum -festival in Helsinki, 2016.

Aino Ojanen is a freelance dance artist, dance teacher and visual artist based in Helsinki, Finland. These two fields of art keep on intertwining in her work. As a dance artist and performer, she has been working as a choreographer, dancer, and actress. As a visual artist, she’s been working as a photographer, graphic designer, and video artist. At the moment she is concentrating on arts management studies, interdisciplinary art projects, and movement improvisation.
Brandon Gonzalez is an interdisciplinary artist and teacher working in the USA and Europe. As a former martial arts practitioner, he began using his body as an artistic medium when introduced to the physical proposals of Contact Improvisation. Engaged with dance improvisation as a field of inquiry, Brandon joined Nita Little’s Dance Research Laboratory along with Ray Chung and other San Francisco-based dance artists. Exploring art-making as an embodied physical practice led him to develop works across a variety of mediums, including drawing, video, and performance. These works have been presented at SUNDAY RUN_UP (Stockholm), Texas Dance Improvisation Festival, CQ Magazine, WUK (Vienna), FemArt Festival (Kosovo), Müszi (Budapest), The Dallas Contemporary, Texas State University Gallery, Mexic-Arte Museum, and Fort Worth Museum of Modern Art.

Ojanen ja Gonzalez tapasivat Helsingissä 2015 ja havaitsivat jakavansa saman mielenkiinnon poikkitaiteellista ilmaisua, esitystaidetta sekä liikeimprovisaatiota kohtaan. Näistä lähtökohdista inspiroituneina he aloittivat yhteistyön residenssissä kesällä 2016. Decameronissa nähdään heidän videoteoksensa Wrecking/Landscapes. Teos on aikaisemmin nähty Urbanapa X Ateneum -festivaalilla Helsingissä 2016.

Aino Ojanen on helsinkiläinen freelance tanssitaitelija, kuvataiteilija ja tanssinopettaja. Liikkeen vuorovaikutus visuaalisten ilmaisumuotojen kanssa kiehtoo ja inspiroi häntä ja kuvataiteilijuus on vahvasti läsnä hänen tanssitaiteessaan. Aino on toiminut tanssin, teatterin ja kuvataiteen kentillä koreografina, tanssijana ja näyttelijänä, sekä valokuvaajana, graafisena suunnittelijana ja videotaiteilijana. Tällä hetkellä hän keskittyy taidehallinnon opintoihin, poikkitaiteellisiin projekteihin ja liike-improvisaatioon.

Brandon Gonzalez on amerikkalainen kuvataiteilija, esitystaiteilija ja opettaja joka työskentelee Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Brandon alkoi kiinnostua keholähtöisestä taiteellisesta työskentelystä siirryttyään taistelulajeista kontakti-improvisaatioon ja tutustuttuaan sen fyysisiin ulottuvuuksiin. Syvennyttyään tanssi-improvisaatioon ja liiketutkimukseen Brandon liittyi Nita Littlen Dance Research Laboratoryyn yhdessä Ray Chungin ja muiden San Fransiscolaisten tanssitaiteilijoiden kanssa. Keholähtöinen taiteellinen työskentely on johdattanut hänet mm. piirtämisen, videotaiteen ja performanssitaiteen pariin. Näitä töitä ovat esitelleet mm. SUNDAY RUN_UP (Tukholma), Texas Dance Improvisation Festival, CQ Magazine, WUK (Wien), FemArt Festival (Kosovo), Müszi (Budapest), The Dallas Contemporary, Texas State University Gallery, Mexic-Arte Museum, ja Fort Worth Museum of Modern Art.

Comments are closed.