Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto perustettiin 21.3.1936. Roolimme aluekehityksessä on ennen muuta olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja.Toimitilamme ovat Joensuun vanhimmassa kivirakennuksessa, Pielisjoen linnassa. Toimistossamme työskentelee 45 henkilöä maakuntajohtajan johdolla.
Tavoitteenamme on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Tehtäviämme ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja maakunnan etujen ajaminen.
Lakisääteisiin tehtäviimme kuuluu toimia aluekehityksestä annetun lain mukaisena aluekehitysviranomaisena sekä huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavoituksesta. Erityisen tärkeänä tehtävänämme on maakunnan etujen ajaminen, omaehtoinen kehittäminen sekä yhteisen tahdon muodostaminen ja esille tuominen 166 000 pohjoiskarjalaisen hyväksi.

Comments are closed.